Wszystkie aktualności

Dzień wolny 12 listopada 2018

Sejm RP ustanowił dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy. (Tekst ustawy)

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Świadczenia opieki całodobowej i świątecznej wykonywane są przez:

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 644 33 00, 14 644 32 22

Ambulatorium Pogotowia w Mielcu
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
tel. 17 773 63 26, 17 773 63 27

ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-133 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 09