Wszystkie aktualności

GZOZ Szczucin informuje, że aktualne numery tel.  Ośrodka Zdrowia w Szczucinie to:

  • 14 643 62 36
  • 14 690 80 58
  • 697 828 934 (sieć Plus)
  • dotychczasowy numer 14 643 61 95 -  obsługuje wyłącznie rejestrację.

Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi.

Informacja dla pacjentów - Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ  trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Pacjent nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

GZOZ w Szczucinie zaprasza wszystkich zainteresowanych zaszczepieniem się przeciwko grypie do Ośrodka Zdrowia w Szczucinie (ul. Piłsudskiego 15).

  • od godz. 800 do 1600
  • Cena: 20 zł

GZOZ w Szczucinie zatrudni w podstawowej opiece zdrowotnej lekarza internistę lub w trakcie specjalizacji. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Kontakt tel.: 605 788 668 lub stacjonarny 14 643 62 36 (w godzinach od 8 do 15)