Wszystkie aktualności

Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 48 leków zostanie wycofanych ze sprzedaży w aptekach. GIF podejrzewa, że skład 48 leków nie spełnia wymogów jakościowych. Wszystkie farmaceutyki w składzie mają substancję valsartanum, zakupioną od chińskiego producenta.

Avasart 80 mg,

Avasart 160 mg,

Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 80 mg,

Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 160 mg,

Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 10 mg + 160 mg,

Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 10 mg + 160 mg,

Awalone 80 mg,

Awalone 160 mg,

Axudan 80 mg,

Axudan 160 mg,

Axudan 320 mg,

Axudan HCT 80 mg + 12,5 mg,

Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg,

Axudan HCT 160 mg + 25 mg,

Axudan HCT 320 mg + 12,5 mg,

Axudan HCT 320 mg + 25 mg,

Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg,

Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg,

Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg,

Nortivan Neo 160 mg,

Nortivan Neo 80 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg,

Vanatex 160 mg,

Vanatex 80 mg,

Vanatex 80 mg,

Vanatex 160 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg,

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg,

Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg,

Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg,

Ivisart 160 mg,

Ivisart 80 mg,

Tensart 80 mg,

Tensart 160 mg,

Tensart HCT 160 mg + 12,5 mg,

Tensart HCT 160 mg + 25 mg,

Valsotens 160 mg,

Valorion 160 mg (podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s.),

Valorion 80 mg (podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s.),

Valtap 160 mg,

Valtap 80 mg,

Valtap HCT 160 mg + 12,5 mg,

Valtap HCT 160 mg + 25 mg,

Valorion 160 mg (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation),

Valorion 80 mg (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation)

Informacja w sprawie badań RTG

 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. badania z zakresu diagnostyki rentgenowskiej zlecane przez lekarzy GZOZ Szczucin będą wykonywane w:

Pracowni RTG, DILAB Sp. z o.o.,

ul. Piłsudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

(w budynku Miejskiej Przychodni w Dąbrowie Tarnowskiej)

Godziny otwarcia pracowni RTG:

Poniedziałek:              8:00 – 15:30  
Wtorek:                        10:30 – 18:00
Środa:                           8:00 – 15:30  
Czwartek:                     10:30 – 18:00                                       
Piątek:                          8:00 – 15:30
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

otrzymujących nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

I.                    Administrator danych osobowych

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczucin (dalej GZOZ) jest Administratorem Pana(i) danych osobowych.

II.                  Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Krzysztofa Gwizda, z którym może się Pan(i) skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 530 443 903; lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

III.                Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana(i) danych. Jako administrator GZOZ będzie przetwarzać Pana(i) dane:

1.       w celu udzielania Panu(i) świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.       w celu przekazania Pana(i) danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.       w celu gromadzenia Pana(i) danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.       w celu gromadzenia Pana(i) danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.       ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

6.       w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu GZOZ zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.       w celu komunikowania drogą telefoniczną, korespondencyjną lub drogą elektroniczną informacji związanych z udzielanymi przez GZOZ świadczeniami zdrowotnymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

IV.                Podstawa przetwarzania danych wrażliwych

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, pod warunkiem, że przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

V.                  Okres przechowywania danych

1.       Pani(a) dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), określający okres archiwizacji dokumentacji medycznej tj.:

co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

VI.                Odbiorcy danych

W razie zaistnienia takiej konieczności, do Pana(i) danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy GZOZ (podmioty przetwarzające), np. laboratoria analityczne, inne przychodnie, szpitale i gabinety lekarskie, firmy prawnicze, informatyczne, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, specjalista ds. BHP ale wyłącznie w czasie i w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przez te podmioty powierzonych im zadań.

VII.              Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie uprzejmie informuje, że od dnia 2 kwietnia 2018 roku rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie z podaniem godziny wizyty u lekarza.

Pozwoli to zaoszczędzić Państwa czas oczekiwania na poradę lekarska.

W przypadku rezygnacji z wizyty w danym dniu prosimy o poinformowanie o tym rejestracji.