Badania analityczne

Wysokość opłat za badania analityczne udzielane w GZOZ Szczucin osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Instrukcja przygotowania się do niektórych badań znajduje się w zakładce Dla Pacjenta > Procedury medyczne.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE COVID

Prosimy o sprawdzanie powiadomień SMS dotyczących terminu szczepienia, a w przypadku nieotrzymania SMS, o kontakt z GZOZ Szczucin:


tel. 14 643 61 95 wew. 113