Badania analityczne

Cennik badań analitycznych

Wysokość opłat za badania analityczne udzielane w GZOZ Szczucin osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych