Poradnie specjalistyczne

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lek. Katarzyna GMYR

  • Poniedziałek 7:00 - 11:00
  • Czwartek 14:30 - 18:30
  • Piątek  7:00 - 11:00

Ostatnia godzina przyjęć - czas na wizyty domowe i prace administracyjne


Poradnia Pulmunologiczna
Lek. Krzysztof MONDEL
Lekarz specjalista chorób płuc

  • Środa  8:00 - 12:00
  • Czwartek 13:00 - 18:00
  • Piątek 15:00 - 19:00 (wiz. dom.)