Poradnie specjalistyczne

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lek. Artur MIERNICZEK
Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

  • Poniedziałek 7:00 - 11:30
  • Środa 7:15 - 11:15
  • Czwartek 13:15 - 17:15

Ostatnia godzina przyjęć - czas na wizyty domowe i prace administracyjne


Poradnia Pulmunologiczna
Lek. Krzysztof MONDEL
Lekarz specjalista chorób płuc

  • Środa  8:00 - 12:00
  • Czwartek 13:00 - 18:00
  • Piątek 15:00 - 19:00 (wiz. dom.)