Poradnie specjalistyczne

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lek. Artur MIERNICZEK
Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

  • Poniedziałek 7:00 - 11:00
  • Środa 7:15 - 11:15
  • Czwartek 13:15 - 17:15

Ostatnia godzina przyjęć - czas na wizyty domowe i prace administracyjne


Poradnia Pulmunologiczna
Lek. Lucyna SKROK
Lekarz specjalista chorób płuc

  • Wtorek 8:30 - 12:30
  • Środa 14:00 - 18:00

Lek. Krzysztof LASKOWICZ
Lekarz specjalista chorób płuc

  • Czwartek 11:00 - 15:00