Kontakt

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Numery wewnętrzne

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kazimierz Gwizd

Formularz kontaktowy

Ośrodek w Słupcu

Ośrodek w Brzezówce

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE COVID

Prosimy o sprawdzanie powiadomień SMS dotyczących terminu szczepienia, a w przypadku nieotrzymania SMS, o kontakt z GZOZ Szczucin:


tel. 14 643 61 95 wew. 113