Pozostałe usługi

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Forma udostępnionej dokumentacji

Cena

1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

7 zł

1 strona kopii dokumentacji medycznej

0,30 zł

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE COVID

Prosimy o sprawdzanie powiadomień SMS dotyczących terminu szczepienia, a w przypadku nieotrzymania SMS, o kontakt z GZOZ Szczucin:


tel. 14 643 61 95 wew. 113