Badania analityczne

Wysokość opłat za badania analityczne udzielane w GZOZ Szczucin osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Instrukcja przygotowania się do niektórych badań znajduje się w zakładce Dla Pacjenta > Procedury medyczne.