Aktualności

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w mieście i gminie Szczucin

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
w mieście i gminie Szczucin:

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 14 644 32 22

14 642 28 31 wewn. 222

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

(np. zlecone przez lekarza POZ zastrzyki lub inne procedury medyczne, które mają być wykonywane codziennie.
W przypadku gdy pacjent jest leżący – lekarz na zleceniu musi dopisać: „zlecenie wykonywać
w domu chorego”,
by zgłosić taką potrzebę należy zadzwonić :
po godz.: 14.00 pod numer: 14 644 32 22.