Pracownia USG

lek.

Wiesław Banaś

lekarz kardiolog

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15:30 – 18:00
Echo serca
Terminy ustalane w rejestracji
lek.

Janusz Duszkiewicz

lekarz chirurg

Poniedziałek

15:30 – 18:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Badanie dopplerowskie naczyń kończyn dolnych, tętnic szyjnych, badanie jamy brzusznej, narządów powierzchniowych, jąder, gruczołu krokowego, sutków
lek.

Wojciech Pogonowski

Poniedziałek

Wtorek

Środa

15:00 – 18:00

Czwartek

Piątek

Badanie jamy brzusznej, narządów powierzchniowych, tarczycy, jąder, gruczołu krokowego, sutków

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE COVID

Prosimy o sprawdzanie powiadomień SMS dotyczących terminu szczepienia, a w przypadku nieotrzymania SMS, o kontakt z GZOZ Szczucin:


tel. 14 643 61 95 wew. 113