Położne

Informacja o położnych POZ sprawujących opiekę nad położnicą i noworodkiem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. (poz. 1514) podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem (szpital) ma obowiązek umieścić w dokumentacji medycznej pacjentki dane położnej POZ wybranej przez ciężarną, a także przekazać położnej do dnia wypisu zgłoszenie o porodzie.

Dane położnych POZ udzielających świadczeń w GZOZ Szczucin:

położna

Małgorzata Jurczyk

położna

Bożena Zapiór

Dane podmiotu:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczucin
e-mail: gzozszczucin@gmail.com
Tel./fax: 14 643 61 95 lub 14 643 62 36

Świadczenia Położnej POZ udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Godziny administracyjne położnych środowiskowych:

Poniedziałek

14:00 – 15:00

Wtorek

8:00 – 10:00

Środa

13:30 – 14:30

Czwartek

16:00 – 18:00

Piątek

8:00 – 10:00