Kontakt

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Numery wewnętrzne

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kazimierz Gwizd

Formularz kontaktowy

Ośrodek w Słupcu

Ośrodek w Brzezówce