Pozostałe usługi

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Forma udostępnionej dokumentacji

Cena

1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

7 zł

1 strona kopii dokumentacji medycznej

0,30 zł