IKP i e-medycyna

eRejestracja

Od 1 lipca 2022 r. uruchomiliśmy możliwość elektronicznej rejestracji do lekarzy.

Zaloguj się do eRejestracji

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Zachęcamy Pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki niemu można uzyskać dostęp do e-recept, e-skierowań, historii porad lekarskich i danych medycznych bliskich.

Wejdź na stronę pacjent.gov.pl i zaloguj się przy pomocy Profilu Zaufanego (Jak założyć PZ?)

Internetowe Konto Pacjenta – pytania i odpowiedzi.

Teleporady

Porada telemedyczna jest równoprawna osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre badania, wydać zalecenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie.

Jak zarejestrować się na teleporadę?

Skontaktuj się telefonicznie z rejestracją Ośrodków Zdrowia. Zostaniesz poinformowany o terminie i sposobie udzielenia teleporady.

W czasie teleporady możesz zgłosić chęć osobistego kontaktu z lekarzem. Lekarz ustali potrzebę wizyty w gabinecie, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia świadczenia zdrowotne nie są możliwe do zrealizowania w formie teleporady.

 

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

Ośrodek Zdrowia w Szczucinie

14 643 61 95
14 643 62 36
697 093 321
697 828 934

Ośrodek Zdrowia w Słupcu

14 643 12 80

14 307 30 40

Ośrodek Zdrowia w Brzezówce

14 643 18 33

14 307 30 41

Instrukcja realizowania e-recept, e-skierowań, e-zleceń

Jak działa e-recepta?

Jak zrealizować e-skierowanie?

Czym jest e-zwolnienie?

Jak uzyskać e-zlecenie na wyroby medyczne?