Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Szczucin
- Słupiec
- Brzezówka
Specjalistyczna Opieka Ambulatoryjna
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Poradnia Pulmonologiczna
- Poradnia Rehabilitacyjna
Pracownia Analityczna i USG

Podstawowa
Opieka Zdrowotna

GZOZ
w Szczucinie

Ośrodek Zdrowia
w Słupcu

Ośrodek Zdrowia
w Brzezówce

Specjalistyczna
Opieka Ambulatoryjna

Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia
Rehabilitacyjna

Poradnia
Pulmonologiczna

Pracownia USG

Rejestracja telefoniczna
w GZOZ w Szczucinie

Pracownia Analityczna

Pobieranie materiału do badania

Poniedziałek – Piątek
w godz. 7:00 – 9:30

Kontakt i rejestracja

GZOZ w Szczucinie

Rejestracja pacjentów

osobiście lub za pośrednictwem

telefonicznie pod numerami:

elektronicznie:

Teleporady lekarza POZ

W celu umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt z rejestracją Ośrodków Zdrowia.

→ IKP i e-medycyna

Ośrodek w Słupcu

Ośrodek w Brzezówce

Dyżury

Dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej